Leltárfelvételi íven keresztüli leltározás

Leltárfelelősség

A leltárfelelősség a leltárkészlet kezelésével kapcsolatban valós befolyással rendelkező munkavállalót a vétkességére tekintet nélkül terhelő, objektív természetű megtérítési kötelezettség leltárhiány esetén.

A leltárhiány csak szabályszerűen átadott és átvett, pontosan meghatározott leltári készletben, ismeretlen okból keletkezett, a forgalmazási veszteséget meghaladó és a teljes leltári készletet érintő leltár felvétele alapján állapítható meg.

A leltárfelelősséget a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény – Mt.) pontosan szabályozza, melynek érvényesítéséhez írásba foglalt, határozott vagy határozatlan időre kötött, egyéni vagy csoportos leltárfelelősségi megállapodás szükséges.

A leltárfelelősségi megállapodás

A leltárfelelősségi megállapodás automatikusan megszűnik, ha a munkavállaló a leltári készletet munkakörének megváltozása folytán már nem kezeli.

A leltárfelelősség a munkáltatót terheli a saját tevékenységéhez szükséges eszközök és berendezések tekintetében, illetve akkor is, amennyiben az Mt. által meghatározott előfeltételek közül legalább egy nem teljesül.

A leltári készletet egyedül kezelő munkavállaló a leltárhiány teljes összegéért felel, abban az esetben viszont legfeljebb hat havi távolléti díja mértékéig, ha a leltári készletet a hiányért nem felelős munkavállaló is kezeli.

Csoportos leltárfelelősségi megállapodás esetén a felelősség megosztható, de nem lehet egyetemes, és a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a megállapodást kötött munkavállalók távolléti díjának hat havi együttes összegét.

A munkáltató leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét a leltárfelvétel befejezését követő hatvannapos jogvesztő határidő alatt érvényesítheti.