Külső partner bevonásával Ön is megkönnyítheti a leltározás előkészületeit, továbbá az azzal járó folyamatokat. Cégünk teljes körű menedzsmenttel áll rendelkezésére akár évközi, akár fordulónapi leltárról van szó. Magas minőségben, objektíven, és nem utolsósorban hatékonyan dolgozunk. Erről Ön is meggyőződhet, ha tovább görgetve megismerkedik az általunk alkalmazott munkamódszerekkel.

LELTÁROZÁS – MI ÍGY CSINÁLJUK

A LELTÁROZÁS SZABÁLYAI

A leltár a gazdálkodó mérlegét igazoló jegyzékszerű kimutatás, amely az eszközöket és a forrásokat mennyiségben és értékben is, tételesen és ellenőrizhetó módon felsorolja. Magyarországon a 2000. évi C. törvény a számvitelről meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.
A leltározás célja a mérleg valódiságának alátámasztása, a bizonylati fegyelem ellenőrzése és megszilárdítása, a könyvelés helyességének ellenőrzése, a tulajdon védelme és a vezetőség tájékoztatása.

A tárgyi eszközök leltározása háromévente törvényi kötelezettség minden vállalkozás számára, a készleteket pedig évente kell leltározni.
A leltárfelvétel az eszközök megszámlálásával történik, amelyet 10 napon belül egyeztetni kell a könyvviteli nyilvántartásokkal, és a különbözetek okát 30 napon belül ki kell kivizsgálni.

leltározás

A LELTÁR MENETE

A leltár a vezető általa rendelkezésre bocsátott mérőműszerek és az általa jóváhagyott leltározási ütemterv alapján készül, amely meghatározza a leltár fordulónapját, időpontját, módját (tételes vagy egyeztetéses), és kijelöli az abban résztvevő személyeket.
A leltár elkészítése leltározási dokumentumok segítségével a törvény és az ütemterv által meghatározott formai és tartalmi módon történik, továbbá a következőket tartalmazza:

 • Immateriális javak
 • Tárgyi eszközök
 • Beruházások
 • Befektetett pénzügyi eszközök
 • Készletek
 • Követelések
 • Értékpapírok
 • Pénzeszközök
 • Aktív időbeli elhatárolások
 • Saját tőke
 • Céltartalék

A mérleg legfőbb bizonyítéka az áttekinthető leltár, amelyet 8 évig meg kell őrizni, és az eszközöket és forrásokat főkönyvi számlánkénti, mérlegtételenkénti bontásban kell tartalmaznia (méret, típus, bekerülés, fajta stb. szerinti részletezéssel).