Tárgyi eszköz leltár - i

Property inventory

Készletleltár

Stocktaking

Leltárellenőrzés

Invetory control