Leltárfelvételi íven keresztüli leltározás

Leltárfelelősség

A leltárfelelősség a leltárkészlet kezelésével kapcsolatban valós befolyással rendelkező munkavállalót a vétkességére tekintet nélkül terhelő, objektív természetű megtérítési kötelezettség leltárhiány esetén.

A leltárhiány csak szabályszerűen átadott és átvett, pontosan meghatározott leltári készletben, ismeretlen okból keletkezett, a forgalmazási veszteséget meghaladó és a teljes leltári készletet érintő leltár felvétele alapján állapítható meg.

A leltárfelelősséget a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény – Mt.) pontosan szabályozza, melynek érvényesítéséhez írásba foglalt, határozott vagy határozatlan időre kötött, egyéni vagy csoportos leltárfelelősségi megállapodás szükséges.

A leltárfelelősségi megállapodás

A leltárfelelősségi megállapodás automatikusan megszűnik, ha a munkavállaló a leltári készletet munkakörének megváltozása folytán már nem kezeli.

A leltárfelelősség a munkáltatót terheli a saját tevékenységéhez szükséges eszközök és berendezések tekintetében, illetve akkor is, amennyiben az Mt. által meghatározott előfeltételek közül legalább egy nem teljesül.

A leltári készletet egyedül kezelő munkavállaló a leltárhiány teljes összegéért felel, abban az esetben viszont legfeljebb hat havi távolléti díja mértékéig, ha a leltári készletet a hiányért nem felelős munkavállaló is kezeli.

Csoportos leltárfelelősségi megállapodás esetén a felelősség megosztható, de nem lehet egyetemes, és a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a megállapodást kötött munkavállalók távolléti díjának hat havi együttes összegét.

A munkáltató leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési igényét a leltárfelvétel befejezését követő hatvannapos jogvesztő határidő alatt érvényesítheti.

készlet leltár és a tárgyi eszköz leltár különbözőségi

Leltár, leltározás

Leltár miatt zárva!

Szinte biztos, hogy mindnyájunkkal szembejött már ilyen vagy hasonló feliratú tábla. Az esetek többségében a lehető legrosszabbkor, mikor sürgős elintéznivalónk lett volna. Így hiába is vettük célba az adott üzletet, a végén csalódottan kellett továbbállnunk új beszerzési lehetőségek után nézve. Számunkra plusz idő, energia és jó adag bosszúság, az üzlet számára pedig veszteség. Elsősorban anyagi, hiszen a potenciális vásárló így máshol költi el a pénzét, de hosszú távon a vevőkör leépüléséhez is vezethet, ha nem tudunk megfelelő kiszolgálást biztosítani. Sokszor a csalódott vásárló többé üzletünk felé sem néz, de azzal se megyünk sokra, ha arra kérjük, térjen vissza holnap vagy azután, mert addigra biztosan végére érünk a leltár készítésnek, leltározásnak.

Kinek és mikor jut ideje a leltározásra?

Azontúl, hogy egy leltározást rengeteg szervezés előz meg, az sem mindegy, hogy mikorra időzítjük, illetve kit/kiket bízunk meg az áruleltár hibátlan elvégzésével. Mikor lássunk neki? Éjjel, hétvégén vagy egy munkaszüneti napon? Esetleg olyan napszakban, amikor kevesebben térnek be hozzánk? És ki végzi majd el a feladatot? Alkalmazottjaink? Nekik valószínűleg ezer más dolguk is lenne, és így számolunk kell azzal is, hogy néha a munkamorál sínyli meg a plusz teendőket.
Vagy mennyire éri meg erre az időszakra felvenni egy külső munkatársat? Vele majd egyeztetni kell, aktívan be kell vonni a munkafolyamatokba, ráadásul ennek nem kevés anyagi vonzata is lesz. Kérdés kérdés hátán, hiszen minden boltvezető optimális megoldásra törekedne és arra, hogy csak legvégső esetben kelljen kitennie azt a bizonyos Leltár miatt zárva táblát.
Többféle út és megoldás van, ám hosszú távon üzletünk zavartalan működését a napi rutinteendők megakasztása nélkül úgy biztosíthatjuk, ha professzionális segítségre támaszkodunk.

A gyors, pontos és objektív leltározás a kisujjunkban van, így bizalommal fordulhat hozzánk. Tervezünk, szervezünk, számolunk és rögzítünk Ön és munkatársai helyett, hogy egyéb fontosabb dolgokra koncentrálhassanak.

Leltár készítése leltárfelvételi ívvel

A tárgyi eszköz leltár felvételéhez a modern, vonalkódos leltári eszközök mellett hagyományos, leltárfelvételi íveken, vagy más néven leltáríveken is van lehetőség lebonyolítani a leltárazást. Amennyiben a tárgyi eszközök mennyisége kevés, tökéletesen megfelelhet a leltárazásnak ezen formája, azonban a precíz munkavégzéshez fontos ismernünk a leltárfelvételi ívvel történő munka sajátosságait.

Mi is az a leltárfelvételi ív?

A leltárazás alkalmával olyan tételes kimutatást kell készíteni, amely valósághűen türközi a különböző eszközök meglévő mennyiségét, valamint értékét. Ilyen módon meghatározott időpontokra visszakeresve könnyen ellenőrizhetjük az állományban történt változásokat, ami segíti, és felgyorsítja a döntéshozást az új eszközök beszerzéséről, illetve a selejtezésről, valamint persze költséghatékonyabbá teszi a cég működését.

A leltárfelvételi ív segítségével mindez könnyű és gyors, bár természetesen nagy odafigyelést igényel. A leltárív tartalmazza a leltározás időpontját, a tárgyi eszközök megnevezését, azok egyedi azonosító számát, mennyiségét, illetve igény esetén egyéb információkat többek között az eszköz beszerzési áráról vagy állapotáról. Fontos, hogy leltárfelvételi ív kitöltésénél jól láthatóan, átlós vonallal húzzuk ki az üres sorokat, illetve mivel papíralapú dokumentumról van szó, tanácsos legalább két példányt készíteni.

A leltárívek ellenőrzése

Természetesen mindenki hibázhat, ezért a leltárfelvételi íveken is lehet módosításokat végezni. Ilyenkor az átírandó sort érdemes egy vonallal kihúzni, a javítást pedig dátummal, illetve aláírással is ellátni. Miután a leltározás befejeződött, a leltárfelvételi íveket össze kell vetni a leltárbizonylatokkal, illetve a könyvviteli nyilvántartásokkal, és az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Többet szeretne tudni a leltározás folyamatáról, vagy segítséget kérne a leltározás lebonyolításában? Keressen minket!

Vonalkódrendszer bevezetése

Vonalkódrendszer bevezetése egyszerűen

Legyen szó árukészlet nyilvántartásáról vagy éppen tárgyi eszközök számba vételéről az üzleti év végén, a pontos, rendszeres leltározás minden cég életében fontos feladat. Az egyes tételek beérkezésének és selejtezésének nyilvántartásával jelentősen csökkenthetők bármely cég kiadásai, így elengedhetetlen, hogy a lehető legtöbb hibalehetőséget kizárjunk. A vonalkódrendszer bevezetése a leltározásban erre kínál hatékony megoldást.

Hagyományos leltár vs. vonalkódos rendszer

A hagyományos leltárfelvétel – attól függően, hogy hány tételről van szó – rendkívül hosszú időt is igénybe vehet, nem is beszélve a rögzítés utáni kiértékelésről. A papíralapú rögzítés és az információk manuális módon való adatbázisba rendezése azonban nem csak lassú, de hibákat eredményező feladat is lehet. A vonalkódos leltározás ezzel szemben egyszerűen, vonalkódos címkék leolvasásával és a megfelelő szoftverrel gyorsan és pontosan végezhető, miközben a napi munka sem áll le.

Vonalkódrendszer bevezetése a gyakorlatban

A rendszer használatához minden tárgyi eszközt vagy árucikket egyedi, időtálló vonalkódos címkével jelölünk meg. A leltározás során vonalkódleolvasóval olvassuk be az egyes tételek címkéin szereplő egyedi azonosítókat, majd az így összeállított adatbázist számítógépes szoftverrel egyszerűen használhatjuk akár ERP-rendszerben kívánjuk feldolgozni, akár könyvelésre kívánjuk átadni az adatokat.

Mire van szüksége a vonalkódrendszer használatához?

  • címkenyomtatóra
  • tartós, nyomtatható címkékre
  • vonalkódleolvasóra
  • számítógépre vagy PDA-ra
  • raktárkezelő szoftverre

Ha ránk bízza a vonalkódrendszer bevezetését, biztos lehet a gyors és költséghatékony leltározásban. Hívjon minket bizalommal!

készlet leltár kiszervezés

Miért érdemes független szolgáltatóra bízni a készlet leltárt?

A naprakész, precíz készletnyilvántartás minden üzlet számára elengedhetetlenül fontos, hiszen ez által nemcsak az árubeszerzés tervezhetőségét szavatolhatjuk, de az aktuális készlet változásait is átlátható módon nyomon követhetjük. Emellett a vásárlók bizalmának fenntartása szempontjából is lényeges, hogy minden helyzetben valós adatokkal tudjunk szolgálni egy-egy termék elérhetőségét illetően.

A törvényi előírások szerint a leltározást az üzleti év zárásakor kötelezően el kell végezni, de ha a gazdálkodó szükségesnek tartja, ennél akár sűrűbben (negyedévente, félévente stb.) is sort lehet rá keríteni. Ennek kiemelt jelentősége lehet olyan esetekben, ha pl. nagyobb mértékű beszerzés vagy árumozgás történt egy adott időszakon belül (akár profilbővítés, akár a telephelyek közötti szállítások miatt).

Csakhogy a rendszeres leltározás rendkívül idő- és munkaerő-igényes feladat, számos cégnek pedig nehézséget jelenthet az ehhez szükséges források biztosítása, mivel azokat a mindennapos munkafolyamatoktól kéne elvonni. Egyre több vállalkozás dönt emiatt úgy, hogy a készlet leltárt kiszervezi, vagyis kifejezetten erre szakosodott független szolgáltatóra bízza a nyilvántartás elkészítését. Ennek legfőbb előnye, hogy az üzleti tevékenység zavartalanul folyhat a leltározás ideje alatt is, így pedig bevételkieséstől sem kell tartani. Ráadásul, ha külső leltározó cég végzi a termékek nyilvántartásba vételét, a folyamat objektivitása is biztosított, így a rejtett hibák, a hiányok és a többletek nagyobb hatásfokkal kimutathatóak.

Leltározás személyre szabottan

Természetesen minden készlet más és más leltározási módszert követel. Korántsem mindegy, hogy egy több százezres árukészlettel rendelkező hipermarket termékeit kell nyilvántartásba vennünk vagy éppen egy adott tematikára specializálódott kisebb boltét, ahogyan az sem, hogy milyen adatok kerülnek rögzítésre a különböző típusú árucikkeknél. Éppen ezért a kiszervezett leltármenedzsment első lépése a metodika kidolgozása a megbízóval szoros együttműködésben.

Ha ránk bízza a készlet leltárt, folyamatainkat teljes mértékben cége igényeihez igazítjuk. Legyen szó drogériáról, könyváruházról vagy éppen barkácsüzletről, mi a kereskedelem minden területén otthonosan mozgunk.

készlet leltár és a tárgyi eszköz leltár különbözőségi

Készlet leltár versus tárgyi eszköz leltár

Más és más levezénylést, stratégiát, illetve leltározási módszert kíván egy készlet leltár és egy tárgyi eszköz leltár. Bár a két eljárás között sok a hasonlóság, mi inkább a különbözőségekre koncentráltunk aktuális bejegyzésünk megírásakor. Ha felkeltette érdeklődését a téma, akkor olvasson tovább!

Mi a készlet leltár?

A készlet leltár elsődleges célja az üzleti tevékenység biztos nyomon követése — nem véletlen tehát, hogy évente egyszer kötelező az elvégzése. Mindig pontos és objektív adatokkal szolgál: a beszerzési folyamattól kezdve egészen az aktuális árukészletig (pl. termékek darabszáma, selejtek).

Területtől függ, hogy milyen leltározási metodika szerint dolgozunk a készlet leltár során. Különböző konstrukciók léteznek ugyanis egy hipermarket állományának rögzítésére, egy mirelit termékeket forgalmazó cég árukészletének felmérésére, és eltérés mutatkozhat termékfelvétel közben, ha egy barkácsáruházról van szó.

Mi a tárgyi eszköz leltár?

Akár nyilvántartásnak is nevezhetjük, mert az alkalmanként és/vagy folyamatosan használatban lévő eszközök, berendezések rögzítését jelenti. A tárgyi eszköz leltár során feljegyezzük például az íróasztalok, a forgószékek és a céges laptopok állapotát is.

Ahogyan a törvény előírja, bizonyos időközönként a tárgyi eszközöket is szükséges nyilvántartásba venni. Leginkább azért érdemes élni ezzel a lehetőséggel, hogy megóvjuk magunkat a felesleges költekezéstől: ha pontos képet kapunk a tulajdonunkban álló összes eszközről (elérhetőség, állapot), felmérhetjük az esetleges későbbi kiadásokat.

Készlet leltár, tárgyi eszköz leltár – hogyan csináljuk?

Mind a készlet leltár, mind pedig a tárgyi eszköz leltár elvégezhető ún. leltáríven, de vonalkódrendszeren történő termékbeolvasás szintén lehetséges. Utóbbi amellett, hogy praktikusabb, gyorsabb munkavégzést szavatol, és ha a szükség úgy hozza, egyszerűbben visszaellenőrizhető.

Eljött az ideje a tárgyi eszköz leltárnak? A készlet leltárt is ideje volna elvégezni? Segítünk, keressen minket!