A leltározás jogi háttere

A leltározás jogi háttere

Ahhoz, hogy megértsük, miért fontos egy gazdasági társaság életében a leltár – akár a készletek, akár a tárgyi eszközök tekintetében –, ismernünk kell annak jogi hátterét is.

A 2000. évi C. számviteli törvény egyértelműen meghatározza a készlet és tárgyi eszköz leltár szerepét és jelentőségét. Eszerint „69. §* (1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza – az (5) bekezdés figyelembevételével – a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.” Egyszerűbben fogalmazva ez azt jelenti, hogy minden évben olyan leltári dokumentummal kell rendelkeznünk értékeinkről, vagyontárgyainkról, ami a mérleget hitelt érdemlően alátámasztja.

A leltározás szempontjai

Fontos aspektus, hogy az eszközeinket és forrásainkat értékben is meg kell határozni. Eszközök esetén egyszerűbb a dolgunk, mivel „csak” a készleteinket kell leltározni, és ahhoz egy értéket hozzárendelni. Forrásaink, vagyis a tárgyi eszközeink esetében ez már nem ilyen egyszerű, ugyanis azok értékcsökkenésével (ÉCS) folyamatosan számolnunk kell. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a különböző tárgyi eszközökhöz különböző ÉCS tartozik: egy laptopot átlagosan lineárisan és 2 év alatt írjuk le, míg egy irodai bútort lineárisan, 7 év alatt. Emellett figyelembe kell vennünk a tárgyi eszközök beszerzési értékét is, hiszen ha az 200 000 Ft alatt van, akkor értéke azonnal 0 Ft lesz.

Mire figyeljünk fokozottan a leltár készítése során?

Nagyon fontos kiemelni, hogy az eszközök nyilvántartása nem minden esetben van párhuzamban a valósággal és a könyveléssel. Ami a mérleg és cégértékelés szempontjából fontos, hogy azokat az eszközöket, aminek még van értéke, pontosan nyilvántartsuk. A nyilvántartásra különböző megoldásokat találhatunk a piacon, a főbb funkciókban mindegyik megegyezik, de a nagy különbség abban van, hogy statikus vagy dinamikus adatot látunk-e. A szoftveres megoldásokról a későbbiekben még értekezni fogunk.