Mi a különbség az évközi és az évzáró leltár között?

Mi a különbség az évközi és az évzáró leltár között?

Évközi és az évzáró leltár az év közben készült (vagyonmérleg, záró mérleg), illetve az éves beszámolók valódiságát alátámasztó dokumentáció, amely a részleges vagy a teljes eszközállományt mutatja.

A leltárnak minden esetben ugyanazon alaki és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie, módja szerint lehet egyeztetéses (helyességi és összevetési vizsgálat) vagy mennyiségi felvétel.

Az évközi leltár bármely cég esetén beiktatható – előre meghatározott napra, időpontra vonatkozó év közbeni leltár, ami alátámasztja a könyvviteli mérleget, jellemzően a pénztárak napi zárásához kapcsolódó készpénz leltározása. Többféle típusa létezik, melyeket az Intézmény ügyvezetői rendelhetnek el:

  • Átadás-átvételi leltár: ha az eszközök, készletek kezeléséért felelős, vagy személyekben változás következik be, a személyi változás bekövetkezésének napján leltárt kell felvenni.
  • Nyitóleltár: a cégek alapításakor kötelezően kell készíteni, és a nyitómérleget támasztja alá.
  • Ellenőrző (elszámoltató) leltár: az eszközökért, készletekért anyagilag felelős jogi személy, személyek elszámoltatására, tevékenységük szakszerűségének és gondosságának ellenőrzésére szolgál. A leltár elrendelhető a kezelt eszközök egészére, de részleltár formájában is. Rendkívüli esetben (betörés, elemi kár, biztonsági, iratrendezési szabálytalanság, visszaélés stb.) soron kívül kerül elrendelésre.
  • Megismételt leltár (megfelelő indokkal): ha a leltározást bármely okból hiányosan végezték el, vagy adatai vitathatók, ill. ha a leltárhiányért anyagilag felelősök a leltárfelvétel megismétlését kérik és az általuk jelzett hibák a leltárkészlet utólagos módosítása útján nem korrigálhatók.

A záró leltár egy időszak, pl. naptári év végén vagy a cég működésének megszűnésekor kötelezően készített leltár.
A könyvek üzleti év végi zárásához, a mérleg tételeinek alátámasztásához, a beszámoló elkészítéséhez olyan („mérleg”)leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozó mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait, mennyiségben és értékben. Záróleltárt mindig a mérlegforduló napjára, és abban az esetben is kötelezően kell elkészíteni, ha a vállalkozás megszűnik.
Amennyiben szeretné cége mindennapi működését hatékonyabbá tenni, kérje leltározási technikai tanácsadásra vonatkozó ajánlatunkat!